11

\

چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد چغندر قند در ايران *1 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد يونجه*2 چگونگي استفاده از كودهاي شيميائي و آلي در افزايش توليد ذرت در ايران *3 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و آلي در افزايش توليد گندم آبي در ايران *4 آبياري مركبات در جهرم با استفاده از روش قطره اي *5 شناخت ناهنجاري تغذيه اي در درختان ميوه و ارائه راه حلهاي اجرائي بمنظور افزايش توليد و ارتقاء كيفي ميوه تا حد استاندارد جهاني ايزو*6 افزايش توليد گندم آبي و غني سازي آن با آهن و روي از طريق مصرف كمپوست و ريز مغذي ها در ايران *7 نقش تغذيه مطلوب گياه دركنترل آفات و بيماريها *8 ضرورت افزايش مواد آلي در خاكهاي ايران از طريق مصرف كود سبز *9 چگونگي بهره برداري از اراضي شور مقدمه اي بر شوري خاك *10 ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور *11 ضرورت ترويج مصرف سولفات منيزيم براي افزايش توليدات كشاورزي در كشور *12 ضرورت ترويج مصرف نيترات آمونيم در مزارع و باغهاي كشور *13 ضرورت مصرف سولفات روي براي افزايش كمي و كيفي و غني سازي توليدات كشاورزي در كشور *14 ضرورت مصرف سولفات منگنز براي افزايش كمي و كيفي غني سازي توليدات كشاورزي *15 شناخت علت ها و راههاي درمان كمبود آهن در گياهان زراعي و باغي *16 تهران انسيتو مركز جراحي پلاستيك *17 پيوند *18 روشهاي ازدياد چاي *19 كاشت گوجه فرنگي *20 كاربرد ماشينهاي شيردوشي *21 اسپرس يك گياه علوفه اي *22 كلروز آهن يا زردي برگ درختان ميوه *23 مبارزه با علف هرز در مزارع برنج *24 بيماري شيت بلاست برنج ( سوختگي غلات برنج و راههاي مبارزه با آن ) *25 بيمارهاي مهم جاليزار*26 مراتع كشت و روشهاي مديريت و اصلاح و احيا آن *27 اصلاح مراتع از طريق ذخيره نزولات آسماني *28 تعريف پيوند *29 درختكاري *30 *31 راهنماي تغذيه در پرورش گاو *32 راهنماي علمي سمپاشهاي موتوري پشتي اتومايزو *33 طرح آشيانه صد مرغداري در روستاها *34 جبنه هاي زراعي بذرگيري از يونجه *35 تهيه سيلوي تفاله چغندر قند *36 دادن كود شيميائي بر زراعت چغندر قند *37 نماتد چغندر قند راههاي پيشگيري و مبارزه آن *38 پروانه فري درختان سيب در اطراف تهران *39 تششك ولوي درختان سيب *40 بيماريهاي مهم درختان ميوه *41 سيلوي ذرت علوفه اي *42 زراعت ذرت علوفه اي *43 سير *44 كرم ساقه خوار برنج *45 روش ساده درختكاري روي خطوط تراز *46 دستور العمل كاشت بوته هاي مرتعي *47 آفات انباري فرآورده هاي غله اي ايران *48 كشت و مشخصات بذرو ذرت *49 سس يونجه و طرق مبارزه با آن *50 واحد آبخيزداري سد زاينده رود *51 راهنماي نمونه برداري از خاك مزارع براي تجزيه آزمايشگاهي *52 مبارزه با علف هاي هرز در مزارع چغندر قند *53 اداره خاكشناسي و حاصلخيزي خاك اصفهان (پيش رس كردن خيار با استفاده از پوشش پلاستيك *54 تحقيقات خاك و آب *55 فرسايش خاك در ايران *56 كارخانه كود آلي كمپوست *57 چگونه كشمش مرغوب تهيه كنيم *58 با مركز اسناد و مدارك علمي و تحقيقاتي كشاورزي آشنا شويد *59 ضرورت مصرف اسيد بوريك براي افزايش كمي و كيفي توليدات كشاورزي در كشور *60 چگونه درخت بكاريم *61 تاريخچه سازمان دامپروري كشور *62 بيماري لوك ( نك) نوزادان زنبور عسل *63 كندوهاي بومي ايران و طريق انتقال آنها به كندوهاي جديد *64 كشت بادام *65 روشهاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *66 زراعت سور گوم *67 تغذيه طيور *68 چه حشراتي حبوبات را در مشهد ضايع مي كنند و چاره آن چيست *69 كيست هيداتيك را بشناسيم *70 پرورش مرغ و توليد تخم مرغ در خانه *71 چگونه با خرگوش مبارزه كنيم *72 تلقيح مصنوعي *73 زراعت يونجه *74 گسترش آ بزيان ساده *75 سبزيكاري و معرفي ارقام انتخاب شده *76 چگونگي ميتوان كمبود مواد غذايي گياهي را در غلات شناخت *77 آموزش درختكاري *78 بيماري تب برفكي و گاو ميري *79 راهنماي اصول سمپاشي و طرز استفاده از سمپاشها *80 شناسايي علفهاي هرز *81 اهميت علفهاي هرز و مبارزه با آن ها *82 تغذيه آلي و معدني گياهان *83 انگور كاري *84 حفاظت خاك و آب *85 فرآورده هاي سيب زميني *86 آفات و بيماري مهم درختان سيب *87 علل كاهش عيار قند در چغندر قند *88 عسلك پنبه و طرق مبارزه با آن *89 دستور العمل توليد نهال گردو *90 وضع بيمار شاربن در گذشته و حال *91 زراعت گندم و جو *92 راهنماي زدن نمايشگاه و اصول آن (لاتين ) *93 كنه دو لكه اي لوبيا و طرز تهيه مبارزه با آن *94 اصول بهداشت طيور*95 تهيه سيلو و استفاده از مواد متراكم و مواد سيلو شده در تغذيه گوسفند *96 بيماري شاربن *97 دستور العمل مبارزه با موش ورامين *98 پرورش گوسفند در ايران *99 ايمن سازي ساختمان ها در مقابل موريانه *100 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم براي بهبود كمي و كيفي محصولات كشاورزي و حل مشكل لهيدگي سيب در كشور *101 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي انگور در كشور *102 روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت اول *103 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور *104 ضرورت محلول پاشي اسيد بوريك در باغهاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي *105 راهنماي آبياري باغهاي ميوه *106 ضرورت مصرف بهينه كو براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور *107 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و كيفي پنبه *108 اثر مصرف آهن ، روي ، مس در بهبود خصوصيات كمي و كيفي گندم (قسمت دوم ) *109 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش ميوه در باغهاي كشور *110 ضرورت محلولپاشي اسيد بوريك در باغ هاي ميوه جهت افزايش كمي و كيفي محصولات باغي *111 نقش منگنز در افزايش عملكرد و غني سازي دانه گندم *112 معرفي روش تزايق مواد غذايي در تنه درختان ميوه براي رفع كمبود ها و بهبودهاي كمي و كيفي محصولات باغي در كشور*113 مطالعه اثرات تغذيه ، مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك برخصوصيات كمي و كيفي گل ميخك *114 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول ) *115 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي *116 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتفاء كيفي در كشور *117 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي چاي در كشور *118 راهنماي آبياري باغهاي ميوه *119 روشهاي كاربردي براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه ( قسمت اول ) *120 مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات *121 بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور *122 مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك *123 كود دهي صحيح در باغهاي پسته *124 چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور *125 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول قسمت دوم *126 *127 نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2 *128 نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين *129 *130 راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم *131 باطري و سرويس نگهداري آن *132 علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن *133 فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس *134 مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي ) *135 طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها *136 كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات *137 انار و انار كاري *138 كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك *139 مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم *140 مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني *141 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز *142 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم ) *143 ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور *144 ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور *145 بانك اطلاعات *146 دستگاه آبياري نمونه هاي گياه *147 شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني ) *148 اصول و مباني توليد بذر پياز *149 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5 *150 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60 *151 زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78 *152 زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78 *153 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78 *154 زراعت برنج كشت دوم *155 بيماري جارويي يونجه *156 زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام *157 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول) *158 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم *159 مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم) *160 آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي *161 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم *162 تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور *163 ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور *164 حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها *165 افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم ) *166 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي *167 برنامه آبياري گندم *168 روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور *169 روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول ) *170 چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم ) *171 بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور *172 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور *173 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم *174 آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور *175 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم *176 نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول *177 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن *178 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان *179 نقش بر در افزايش عملكرد گندم *180 مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه *181 اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول) *182 كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *183 كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *184 كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *185 كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن *186 نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران *187 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول *188 نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم *189 اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي *190 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور *191 چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول) *192 عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج *193 روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود *194 نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي *195 كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات *196 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه *197 تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي *198 آبياري باراني *199 زيره سبز *200 زراعت سير *201 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي ) *202 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه ) *203 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي) *204 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان )*205 بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها)*206 نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي *207 ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه *208 ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور *209 ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك *210 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول *211 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر *212 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه *213 كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي *214 بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه *215 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان ) *216 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان ) *217 كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك *218 *219 بابونه *220 دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور *221 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي *222 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي *223 *224 متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي *225 دانشكده مهندسي مكانيك *226 دانشكده مهندسي برق *227 دانشكده مهندسي علوم پايه *228 دانشكده مهندسي عمران *229 كدامين تنديس شهيد چمران *230 دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه *231 مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم *232 مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea *233 آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود *234 سن قهوه اي انبه *235 مگس چغندر قند *236 تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي )*237 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي *238 معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز درخشان *239 رنجرك هاي چغندر قند *240 بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي *241 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه *242 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور *243 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور *244 مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه *245 سياهك پنهان پا كوتاه گندم *246 سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه *247 بيماري لكه گرد برگ چغندر قند *248 بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ) *249 پاجوش در ذرت *250 بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ *251 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور *252 روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم *253 مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم *254 تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور *255 مصرف كود در اراضي ديم *256 كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم *257 آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن *258 روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *259 ماشين ريشه چه كار چغندر قند *260 طرح افزايش سطح زير كشت چاي *261 جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند *262 توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم *263 روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه *264 پبشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي *265 اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات *266 استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه *267 توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار *268 ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب *269 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن *270 اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي *271 روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور *272 فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي *273 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام *274 نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور *275 ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت *276 نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي *277 مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب *278 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت 115 مباني تغذيه صحيح گل و گياهان زينتي براي بهبود كمي و كيفي گلهاي توليدي در كشور (قسمت اول ) 116 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي ذرت علوفه اي 117 چگونگي گندمي با كيفيت خوب توليد كنيم 118 نقش بهره برداران در اجراي طرح هاي تعادل دام و مرتع 119 روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت دوم ) 120 ضرورت استفاده از اسيدهاي آلي (اسيدهاي هوميك و فلوريد ) در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 121 مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهبود كيفي مركبات 122 بهينه سازي مصرف كود در توتستان ها براي بهبود وضعيت نوغان داري كشور 123 مواد آلي اهميت و افزايش آن در خاك 124 كود دهي صحيح در باغهاي پسته 125 چالش براي جايگزيني كلريد پتاسيم در خاكهاي غير شور كشور 126 127 جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي 128 نقش بر در افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي 2 129 نحوه آبياري در زراعت پنبه منطقه ورامين علايم ظاهري كمبود عناصر غذايي در توت فرنگي 131 راهنماي مزرعه اي براي تشخيص كمبود عناصر غذايي در گندم 132 باطري و سرويس نگهداري آن 133 علفهاي هرز گندم و جو و طرق مبارزه با آن 134 فهرست انتشارات دانشگاه تربيت مدرس 135 مروج ( بولتن آموزشي – ترويجي ) 136 طريقه خشك كردن سبزيجات در روستاها 137 كلياتي در مورد خصوصيات مناسب خاك براي احداث باغات 138 انار و انار كاري 139 كرم هاي خاكي و نقش آنها در افزايش باروري خاك 140 مصرف بهينه كود براي افزايش توليد و بهبود طول عمر گلهاي آنتوريوم 141 مديريت مصرف كود در كشت دانه هاي روغني 142 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش كمي و بهبود كيفي و كاهش غلظت نيترات در غده هاي پياز 143 ضرورت مصرف بهينه كود براي بهبود كمي و كيفي گل گلايول (قسمت دوم ) 144 ضرورت جايگزيني كودهاي مركب با كودهاي ساده به منظور ايجاد تعادل عناصر غذايي در خاك و افزايش توليد در كشور 145 ضرورت استفاده از كودهاي كندرها و بازدارنده هاي بيولوژيكي در شاليزارهاي كشور 146 بانك اطلاعات 147 دستگاه آبياري نمونه هاي گياه 148 شب پره زمستاني (كرم طوقه بر سيب زميني ) 149 اصول و مباني توليد بذر پياز 150 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) فروردين 76 شماره 5 151 آگاهي نامه (كنگره علوم خاك ) مهر 76 شماره 60 152 زراعت نخود در شرايط ديم زمستان 78 153 زراعت گندم آبي در مناطق سرد و معتدل 78 154 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان ايلام 78 155 زراعت برنج كشت دوم 156 بيماري جارويي يونجه 157 زراعت گندم ديم در مناطق سرد و معتدل استان ايلام 158 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسير روشهاي كاربردي براي كاهش اسيد نيتيك گندم در راستاي بهبود كيفيت نان سبوسدار (قسمت اول) 159 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت دوم 160 مصرف بهينه كود روشي موثر براي كاهش اسيد نتيك در سبوس گندم (قسمت دوم) 161 آبياري نخيلات در جهرم با استفاده از روش قطره اي 162 روي عنصري مهم و فراموش شده درچرخه حيات گياه و انسان قسمت چهارم 163 تعيين ضريب همبستگي مصرف كود باتوليدات كشاورزي در كشور 164 ضرورت پيشگيري و مبارزه با و رس (خوابيدگي) گندم براي افزايش توليد گندم در كشور 165 حاكميت توزان منفي پتاسيم در مزارع و باغها 166 افزايش عملكرد كمي و كيفي ذرت علوفه اي با استفاده از كلرور پتاسيم اضافي در مناطق سردسير (كشت دوم ) 167 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي 168 برنامه آبياري گندم 169 روش هاي افزايش پروتئين گندم و ضرورت خريد آن بر مبناي درصد پروتئين كشور 170 روي عنصري مهم و فرمواش شده در چرخه حيات گياه و انسان (قسمت اول ) 171 چگونگي تامين نياز غذايي دانه هاي روغني (قسمت دوم ) 172 بررسي تغييرات كلرور آبها و تجمع آن در محصولات كشاورزي در اقليم مختلف كشور 173 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميائي براي افزايش عملكرد بادام در كشور 174 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي كشور قسمت دوم 175 آشنايي با روشها و زمان مصرف كودهاي شيميائي جديد ساخت داخل كشور 176 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كيفي ميوه سيب قسمت دوم 177 نقش مصرف بهينه كود در ارتقا ء كيفي ميوه سيب قسمت اول 178 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب و ارايه روشهاي رفع آنها براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفيت آن 179 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و بهينه سازي كيفيت آفتابگردان 180 نقش بر در افزايش عملكرد گندم 181 مشخصات فني كودهاي شيميائي ساخت داخل كشور در يك نگاه 182 اثرات سوء كادميم و روشهاي كاهش غلظت آن در محصولات كشاورزي (قسمت اول) 183 كمبود روي در تعداد از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 184 كمبود روي در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 185 كمبود پتاسيم در تعدادي از درختان ميوه به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 186 كمبود پتاسيم در محصولات زراعي استراتژيك به روايت تصوير و روشهاي درمان آن 187 نقش ريز مغذي ها در افزايش توليدات كشاورزي در ايران 188 ضرورت افزودن پتاسيم به خاكهاي زراعي كشور قسمت اول 189 نقش روي و منگنز در توليد بذرهاي قوي گندم 190 اثرات مصرف بهينه كود در افزايش عملكرد گوچه فرنگي 191 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور 192 چالكود : روشي نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول) 193 عمليات زراعي براي تسريع در پوشانيدن كلش بعد از برداشت گندم در كرج 194 روشهاي كاربرد براي مقابله با كمبود آهن در درختان ميوه قسمت دوم چالكود 195 نقش كودهاي شيميائي در كيفيت محصولات كشاورزي 196 كاربرد كودهاي بيولوژيك در زراعت غلات 197 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماري ها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه 198 تشخيص كمبود عناصر غذايي در گياهان زراعي و باغي 199 آبياري باراني 200 زيره سبز 201 زراعت سير 202 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان شرقي ) 203 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان كرمانشاه ) 204 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي ( استان آذربايجان غربي) 205 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (گيلان ) 206 بررسي روند مصرف كودها در ايران (اهداف و سياستها) 207 نقش منيزيم در افزايش عملكرد كمي و كيفي گندم و ساير محصولات كشاورزي 208 ارتباط كميت و كيفيت پسته با تغذيه 209 ضرورت جلوگيري از تخليه پتاسيم خاك هاي اراضي شاليزاري شمال كشور 210 ارتباط عملكرد و كيفيت محصول پرتقال جيرفت با تجزيه ميوه، گياه، خاك 211 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد ارقام برنج پر محصول 212 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد كمي و كيفي نيشكر 213 ضرورت تامين ريز مغذي ها و كنترل بيماريها از طريق تزريق در تنه درختان ميوه 214 كاهش مصرف كودهاي ازته با وارد كردن بقولات در تناوب زراعي 215 بررسي ارتباط كميت و كيفيت خرما با تجزيه خاك و دانه 216 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان زنجان ) 217 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي (استان كرمان ) 218 كاربرد كلش غلات به منظور بهبود بخشيدن حاصلخيزي خاك 219 روشهاي بهبود جذب عناصر غذايي در خاكهاي آهكي (قسمت اول اسيدي كردن آب آبياري ) 220 بابونه 221 دستور العمل فني كشت گندم آذر 2 معرفي گندم آذر 2 براي كشت در مناطق ديم سردسيري و معتدل كشور 222 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي 223 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي 224 توابع انتقالي خاك PTFS روشي كارآمد در برآورد خصوصيات دير يافت خاك قسمت اول 225 متن كامل سخنراني دكتر رضا امراللهي 226 دانشكده مهندسي مكانيك 227 دانشكده مهندسي برق 228 دانشكده مهندسي علوم پايه 229 گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور(قسمت دوم دانه هاي روغني ) 230 ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه قسمت اول 231 دانشگاه در گذر زمان پيسكسوتان دانشگاه 232 مصرف بهينه كود براي آفتابگر دان ديم 233 مصرف گياه جديد به نام Pigeon pea 234 آبياري قطره اي سيستمي براي مصرف بهينه آب و كود 235 سن قهوه اي انبه 236 مگس چغندر قند 237 تغذيه گياهان گلخانه اي (كشت خاكي ) 238 بررسي شرايط بهينه اكسايش گوگرد در خاكهاي آهكي 239 نقش آنتي اكسيد آنها در كيفيت محصولات كشاورزي و ارتقاء سطح علامت جامعه 240 رنجرك هاي چغندر قند 241 بررسي مقدار كلر وارد شده به خاك توسط آب آبياري و تاثير سوء آن بر محصولات كشاورزي 242 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد يونجه 243 ضرورت تغيير نگرش در مصرف كودهاي فسفاته در راستاي كاهش كادميم در مواد غذايي بررسي طولاني مدت تغييرات فسفر در خاكهاي زراعي كشور 244 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سردسيري كشور 245 مراحل مختلف رشد و نمو گياه ذرت و نقش آنها در تعيين عملكرد نهايي دانه 246 سياهك پنهان پا كوتاه گندم 247 سوسك چهار نقطه اي لوبيا چشم بلبلي و راه هاي جلوگيري از خسارت آن در مزرعه 248 بيماري لكه گرد برگ چغندر قند 249 بيماري ويروسي پيچيدگي و تورم رگبرگهاي چغندر قند ارلي (تاپ) 250 پاجوش در ذرت 251 بيماري زوال و مرگ درختان مركبات ناشي از قارچ 252 مصرف بهينه كودهاي ازته براي گندم ديم در مناطق سرد و نيمه سرد سيري كشور 253 روش هاي كشت محصول عدس در شرايط ديم 254 مديريت كم خاك ورزي براي بهره برداري پايدار از اراضي ديم 255 تاريخ مناسب كشت جو در مناطق ديم سردسير كشور 256 مصرف كود در اراضي ديم 257 كاربرد كود روي در افزايش عملكرد گندم ديم 258 آشنايي با اداره كل خدمات پژوهشي چاي و فعاليت هاي آن 259 روش مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه 260 ماشين ريشه چه كار چغندر قند 261 طرح افزايش سطح زير كشت چاي 262 جايگذاري صحيح كود در عملكرد جو رقم سهند 263 توصيه هاي زراعي براي اجراي عمليات خاكورزي و كاشت گندم ديم 264 روش هاي مبارزه با كرم سفيد ريشه درختان ميوه 265 اثر مصرف بهنيه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات 266 استفاده از روش نيترات پاي بوته به منظور كاهش مصرف كودهاي ازته و افزايش قند توليدي در مزارع چغندر قند استان كرمانشاه 267 توليد و مصرف بهينه كودهاي شيميائي در كشور گامي ارزنده بسوري خودكفايي و دستيابي به كشاورزي پايدار 268 ارزيابي بهترين نسبت ازت به كلسيم (N/Ca) در برگها و ميوه سيب 269 ضرورت محلول پاشي كلرور كلسيم و دستورالعمل كاربردآن 270 اثر بي كربنات در كاهش عملكرد محصولات كشاورزي 271 روش هاي كاربردي مستقيم خاك فسفات در مزارع و باغهاي كشور 272 فعل و انفعالات شيميائي منگنز در خاكهاي آهكي 273 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام 274 نقش مصرف بهينه عناصر غذايي در كاهش اثرات سوء و كلر آبهاي شور 275 ضرورت اعمال مديريت بهينه كود در راستاي افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ذرت 276 ضرورت كود دهي پتاسسم در پسته (افزايش محصول با بهبود كيفيت ) 277 مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي برآورد تقاضا براي آينده بحران هاي خشكسالي ، وضعيت موجود چشم اندازهاي آينده و راه كارهايي جهت بهينه ساري مصرف آب 278 279 280 شادروان مهندس سيد عبدالرسول مطهري 281 دومين مراسم فارغ التحصيلي دانشجويان دانشگاه صنعتي 282 آشنايي با نيرو گاه اصفهان 283 باغباني در گلخانه جلد سوم ( كار در گلخانه ) 284 راهنماي آماده سازي مقالات علمي براي چاپ 285 كيمياي كلام 286 حصار كشي مراتع 287 فتولوژي نباتات مرتعي بومي و بيگانه در منطقه نيمه اسپتي همند آبسرد 288 مرغداري ايران ( حمل و نگهداري خوراك مرغ ) 289 مشكلات توليد غلات و تهيه پروتئين در جهان سوم (طرح سوم ) 290 گز خونسار 291 چاههاي زهكشي 292 علت و معلوم (پاسداري از سنگرهاي پدئولوژيك 293 حركت (پاسداري از سنگرهاي ايدئولوژيك) 294 سرجنگلداري استان اصفهان واحد آبخيز داري سد زاينده رود 295 شصت راهنماي علمي براي حفاظت خاك و آب 296 چالكود : روش نو در حل مشكل تغذيه اي درختان ميوه در كشور (قسمت اول ) 297 298 299 300 ضرورت مصرف بهينه كود براي افزايش عملكرد و ارتقاء كيفي زيتون در كشور 301 ضرورت جايگذاري عميق كودها براي افزايش بازيافت آنها در محصولات زراعي 302 303 علف كش انتخابي براي جلوگيري از رويش بذر علفهاي گندمي شكل و پهن برگ در مزارع ؛ سبزيجات و باغات 304 سوالات ديني و ايده ئولوژي چاپ دوم (مخصوص كليه آزمونها و امتحانات ورودي ) 305 306 اهم دستاوردها 307 بي كربنات آب هاي آبياري مانعي در راه افزايش عملكرد محصولات كشاورزي در كشور 308 باغباني در گلخانه جلد دوم 309 310 بخش تحقيقات تشكيل ؛ طبقه بندي و شناسايي خاك 311 بررسي روشهاي كاربردي براي ارتقاء كيفي نان از مزرعه سفره به منظور تامين امنيت غذا و سلامت جامعه ارتقاء كشور 312 موسسه تحقيقات خاك و آب گذشته ؛ حال ؛ آينده 313 فعاليت هاي آموزشي و پرورشي پنج ساله گروه خاكشناسي 314 ضرورت مصرف كلرور پتاسيم براي تامين پتاسيم مورد نياز در مزارع غير شور كشور 315 سيب درختي سميرم و جنبه هاي صادراتي آن 316 مصرف بهينه كود روشي براي افزايش كمي و كيفي سيب در خاك هاي آهكي ايران 317 ضرورت و الزام جايگزيني سولفات آمونيم با اوره در باغهاي كشور 318 راهنماي اعطاي تسهيلات اعتباري بانك كشاورزي 319 الگوي تهويه عرضي و طولي در سالنهاي نيمچه و مرغ گوشتي 320 تجمع نيترات در سبزيجات 321 كشت گياه دارويي بابونه 322 نگاهي به نتايج پايلوت هاي تغذيه گياهي 323 نقش مصرف بهينه كود بر كميت و كيفيت انجير در كشور 324 راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش اول عناصر پر مصرف و ميان مصرف 325 نقش پتاسيم در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت نيشكر 326 مطالعات اثرات تغذيه مصنوعي گلخانه اي گاز كربنيك در خصوصيات كمي و كيفي گل ميخك 327 زراعت ذرت به عنوان كشت دوم تابستان در مناطق گرمسيري 328 اثرات باقي مانده كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي در تاكستان هاي كشور 329 ارزيابي نسبت پتاسيم به كلسيم Ca/k در برگ و ميوه سيب (1) 330 مديريت مصرفي تفصيلي كودهاي ازته در باغهاي بادام 331 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي مركبات شمال خوزستان دزفول و ارائه راه حل هاي علمي كاربردي جهت افزايش كيفيت و عملكرد محصول 1 332 ضرورت جايگزيني سوپر فسفات غليظ با سوپر فسفات آمونيم در مزارع و باغات كشور 333 اثر مصرف بهينه كود در افزايش مقاومت گياهان به بيماريها و آفات 334 مديريت استفاده از ضايعات كشاورزي به منظور توليد كمپوست 335 ارتقاء سلامتي انسان از طريق بهبود وضعيت تغذيه اي گياهان 336 عوامل موثر در تشكيل و جلوگيري از ريزش گل و ميوه در درختان بادام 337 تغذيه صحيح گياهان در كشت هاي بدون خاك Hydroponic 338 نقش سلينم Se در عملكرد گياهان مختلف و ارتقاء سلامت دام و انسان 339 تشخيص محصولت كشاورزي با كيفيت بهتر با استفاده از خصوصيات ظاهري آنها 340 ضرورت توليد صنعتي ورمي كمپوست با استفاده از ضايعات كشاورزي 341 نقش محلول پاشي سولفات روي و كلرور كلسيم در كاهش قهوه اي شدن آب ميوه سيب 342 اهميت كلسيم در كنترل اختلافات فيزيولوژيكي ؛ تغذيه اي بعد از برداشت در ميوه سيب 343 مروري بر كارهاي انجام گرفته در مورد كاربري آب دريا براي توليد محصولات كشاورزي 344 دستور العمل مبارزه با بيماري سياهك ذرت 345 ارتباط عملكرد و كيفيت سيب خراسان با تجزيه ميوه ؛ برگ و خاك 346 347 نقش مصرف بهينه كود در تسريع زمان برداشت محصولات كشاورزي 348 نقش باكتريهاي محرك رشد PGPR در رشد و سلامت گياه قسمت اول : افزايش 349 گزارش يك سفر علمي (ضرورت همگاني كردن كود آبياري در كشور ) 350 معرفي كودهاي سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم و سولفات پتاسيم منيزيم 351 چرا جامعه ايراني با كمبود روي مواجه است 352 ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه اي گوگرد به منظور افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي در كشور 353 جايگذاري صحيح كود روشي موثر در افزايش كارايي كودها 354 رعايت نكات ايمني و زيست محيطي در توليد كودهاي شيميايي و بيولوژيك 355 نقش تغذيه بهينه كود در ترشح سيدروفورها به منظور بهبود جذب عناصر ريز مغذي 356 ضرورت همگاني كردن استفاده از دستگاه گوگرد سوز در راستاي اصلاح كيفي آب آبياري 357 نقش مواد آلي در اصلاح خصوصيات فيزيك و شيميايي خاكهاي آهكي كشور 358 نقش باكتريها محرك رشد PGPR دررشد و سلامت گياه قسمت دوم : سلامت گياه 359 توليد محصولات كشاورزي عاري از نيترات و كادميم گامي ارزنده در تامين امنيت غذايي جامعه 360 نقش موليبدن در افزايش عملكرد گياهان و سلامت دام و انسان 361 نقش مصرف بهينه كود ارتقاء كيفيت نان 362 اثر ماده آلي در كاهش فرسايش پذيري خاك 363 بررسي نقش پتاسيم ؛ كلسيم و روي در كنترل عارضه سرخشكيدگي پسته 364 ضرورت مصرف بهينه كود و آب در راستاي افزايش عملكرد كمي و كيفي پسته 365 جايگاه گوگرد در افزايش عملكرد كمي و كيفي محصولات كشاورزي 366 نقش روي Zn در كاهش تنش شوري 367 لزوم رعايت نسبت پتاسيم به منيزيم mg/ K در گياهان در راستاي نيل به افزايش عملكرد محصولات كشاورزي 368 محلول پاشي عناصر غذايي با استفاده از هواپيما ؛ گامي موثر در راستاي ارتقاء كمي و كيفي محصولات كشاورزي 369 فن آوري نوين در توليد صنعتي كودها در كشور (طراحي با ساخت و بهينه سازي ) 370 اثرات تغذيه اي روي و بر برروي درصد جوانه زني و رشد لوله گرده در گندم 371 تاثير گوگرد ؛ ماده آلي ؛ تيوباسيلوس و باكتريهاي حل كننده فسفات بر قابليت جذب فسفر از منبع خاك فسفات با استفاده از تكنيك رفت ايزوتوپي در خاكهاي آهكي 372 ضرورت ارتقاء جايگاه تغذيه اي گوگرد در خاكهاي كشور 373 تغذيه بهينه كودي ؛ ضرورتي انكار ناپذير در افزايش عملكرد كمي و كيفي انار 374 مصرف بهينه كود و پايداري حاصلخيزي خاك كليد دستيابي به افزايش عملكرد هكتاري ؛ حفظ محيط زيست ؛ ارتقاء سطح سلامت جامعه و تامين امنيت غذايي در برنامه هاي آتي توسعه 375 غني سازي محصولات كشاورزي ضرورتي انكار ناپذير در افزايش عملكرد و ارتقاء سطح سلامت جامعه 376 گرانول سازي كودهاي توليد داخل ضرورتي انكار ناپذير در راستاي ارتقاء كيفيت 377 كاربري اسيد سولفوريك براي قابل بهره برداري كردن اراضي شور و قليايي 378 نقش مصرف بهينه كود در ارتقاء كمي و كيفي نارنگي هاي سياهوي بندرعباس 1 379 بررسي عكس العمل درخشان آلو ؛ انگور ؛ بادام و زردآلو نسبت به مصرف متعادل كودها 380 مروري بر كارهاي انجام گرفته در مورد كاربري آب دريا براي توليد محصولات كشاورزي 381 بر عامل بردهنده 1 382 چگونگي استفاده از كودهاي شيميايي و حيواني در نخيلات ايران 383 بررسي كيفيت آبهاي آبياري در استان يزد از ديده گاه اثرات سوء تغذيه اي 384 ضرورت ترويج مصرف پتاسيم در مزارع پنبه گامي در نيل به اهداف برنامه سوم توسعه 385 شناخت ناهنجاريهاي تغذيه اي درختان سيب در استان تهران 386 كود دهي ازت با استفاده از روش نيترات پاي بوته 387 نقش باكتريهاي سيليكاتي در قابليت استفاده پتاسيم غير قابل دسترس در خاك 388 ضرورت اصلاح PH خاكهاي اسيدي زير كشت چاي 389 ضرورت جايگزيني با انواع تلفيح هاي وارداتي سويا با انواع موثر تر و مشابه تهيه شده در موسسه تحقيقات خاك و آب 390 مديريت مصرف تفصيلي كودهاي ازته در باغهاي بادام 391 زراعت برنج كشت دوم 392 ضرورت مصرف بهينه كودهاي شيميايي در افزايش عملكرد درختان گردو 393 زراعت گندم آبي در مناطق گرمسير و نيمه گرمسيري 394 زراعت گندم ديم در مناطق نيمه گرمسيري استان 395 پيشنهادي براي شيوه نگارش گزارش ها و مقاله هاي علمي – پژوهشي 396 روي Zn عنصري فراموش شده در چرخه حيات گياه ؛ دام ؛ انسان چاپ هشتم 397 تغذيه بهينه كلزا (گامي موثر در افزايش عملكرد و بهبود كيفيت روغن 398 آفات ؛ بيماريها و علف هاي هرز مهم گياهان زراعي و درختان ميوه 399 بيماري مرگ نارونست در ايران و روش مبارزه با آن 400 ديوارهاي حائل 401 روش جامع تشخيص نياز گياهان و توصيه مصرف كودهاي شيميايي در اراضي زراعي ايران 402 معرفي گياهان مهم مرتعي و راهنماي كشت آنها براي مناطق مختلف ايران 403 متداول آلل و استفاده آن در اصلاح نبات 404 ارزيابي وضعيت تغذيه گل رز در شمال خوزستان 405 نقش فسفر P و جايگذاري صحيح آن در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه 406 استفاده از دستگاه كلروفيل متر براي تعيين كود نيتروژنه در طول رشد گياهان زراعي قسمت اول 407 معرفي كود سولو پتاس كود پتاسيم مناسب براي كود آبياري و محلول پاشي 408 كمبود منيزيم در تعدادي از درختان ميوه به روليت تصوير و روشهاي درمان آن 409 مصرف عناصر كم نياز ريز مغذيها در محصولات سبزي و صيفي گامي موثر در افزايش عملكرد و ارتقاء سلامت جامعه 410 راهنماي تشخيص ناهنجاري هاي تغذيه اي كيوي بخش دوم 411 نقش مواد آلي در كاهش تراكم پذيري خاكهاي زراعي 412 ضرورت كود دهي پتاسيم در درختان سيب 413 خاك ورزي حفاظتي در كشاورزي ارگانيك 414 مديريت كاربرد فاضلاب در اراضي كشاورزي 415 علل تجمع نيترات در سبزيهاي ميوه اي ( خيار؛ گوجه ؛…)‌و روشهاي كنترل آن 416 نگاهي به صنعت توليد و مصرف گوگرد در كشور 417 ضرورت كود دهي پتاسيم در ليمو 418 مروري اجمالي بر همزيستي ميكوريزي قسمت اول 419 پراكنش و غلظت مجاز فلزات سنگين درچرخه حيات (خاك ؛ آب ؛ گياه دام و انسان ) 420 ضرورت كود دهي پتاسيم در مركبات 421 كاربرد دستگاه گوگرد سوز در كشاورزي 422 نقش مواد آلي در كاهش فرسايش پذيري خاكهاي زراعي 423 نقش مواد آلي در افزايش سطح حاصلخيزي خاكهاي زراعي 424 نقش پتاسيم در افزايش مقاومت به تنش خشكي در گياهان 425 ضرورت كود دهي پتاسيم در پياز 426 ضرورت حل مشكل گرسنگي سلولي جامعه در برنامه چهارم توسعه 427 ضرورت افزايش كار آيي كودهاي نيتروژنه در كشور قسمت دوم 428 نقش تغذيه بهينه بر كنترل آتشك گلابي 429 ارزيابي كارايي روش آمونيوم استات در تخمين پتاسيم قابل استفاده گياه 430 مصرف بهينه كود روشي موثر در افزايش عملكرد كاهش غلظت نيترات در غده هاي سيب زميني 431 آشنايي با استاندارهاي كمپوست 432 433 434 ضرورت كود دهي پتاسيم در سيب زميني (افزايش محصول با بهبود كيفيت ) 435 نقش بر B در افزايش تثبيت ازت ملكولي و عملكرد يونجه 436 ضرورت كود دهي پتاسيم در گندم (افزايش محصل بهبود كيفيت ) 437 حد مجاز كادميم در كودهاي شيميايي محصولات زراعي و باغي 438 معرفي سولفات پتاسيم ( كود كيفيت ) محتوي 50 درصد پتاسيم K2O و 18 درصد گوگرد S 439 كنترل كيفي آزمايشگاه هاي تجزيه خاك ؛ آب و گياه 440 بيوگوگرد آلي گرانوله (كودي موثر در اصلاح خصوصيات خاكهاي آهكي و افزايش عملكرد محصولات كشاورزي 441 ضرورت كود دهي پتاسيم در گجلهاي شاخه بريده 442 نقش كاه و كلش گندم در حاصلخيزي و اصلاح خاك 443 ضرورت كود دهي پتاسيم در ذرت 444 تغذيه بهينه موز در فضاي آزاد و گلخانه 445 ضرورت كوددهي پتاسيم در برنج 446 ضرورت افزايش كارآيي كود هاي نيتروژنه در كشور قسمت اول 447 ضرورت كود دهي پتاسيم در انگور 448 جايگاه تغذيه اي سيلسيم Si در گياهان 449 مصرف بهينه كودهاي شيميايي در زراعت لوبيا 450 مصرف بهينه كود ؛ گامي موثر در افزايش عملكرد كمي و كيفي طالبي 451 نقش پتاسيم در بهبود كمي و كيفي سبزي و صيفي 452 ضرورت كود دهي پتاسيم در دانه هاي روغني 453 شناسايي عوامل گرفتگي و تصفيه در آبياري قطره اي 454 باكتريهاي توليد كننده سيدروفورو امكان تامين آهن و روي مورد نياز گياهان 455 نقش تعذيه متعادل در كاهش اثرات سوء خشكسالي در گياهان 456 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي بخش سوم 457 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي بخش دوم 458 حد مطلوب غلظت عناصر غذايي در خاك و برخي از محصولات زراعي و باغي قسمت اول 459 توصيه بهينه كودي براي محصولات زراعي و باغي استان فارس 460 پوريايي بور B در گياهان 461 شاخص هاي كيفي كمپوست سازي 462 معرفي ارقام جديد لوبيا قرمز در خشان 463 اثر ماده الي در كاهش فرسايش پذيري خاك 279

 

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: